Малому бизнесу
Меню

«Cтандартты» депозит (01.07.2021 бастап ашық емес)

  • Депозит мерзімі: 30 күннен 1 096 күнге дейін*;
  • Валюта түрі: теңге, АҚШ доллары, еуро, ресей рублі;

  • Депозиттің ең аз сомасы: 150 мың теңгеден, 850 АҚШ долларынан, 600 еуродан, 29 500 ресей рублінен бастап;
  • Депозиттің ең көп сомасы:  100 млрд теңгеге / ресей рубліндегі баламасына дейін, 20 млн АҚШ долларына дейін, 5 млн еуроға дейін;

  • Сыйақыны төлеу: тоқсан сайын/мерзім соңында;

  • Қосымша жарналар: қарастырылмаған;

  • Ішінара алулар: қарастырылмаған;

  • Мерзімінен бұрын бұзу: мерзімінен бұрын бұзу кезінде қолданыстағы мөлшерлеме бойынша;
  • Мерзімін ұзарту: иә;

  • Егер ҚР заңнамасына сәйкес, Салымшы табыс салығының төлеушісі болып табылса, Банк Салымшыға сыйақы төлеу кезінде әрі қарай бюджетке аудару мақсатында, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес, төлем көзінде табыс салығы сомасын ұстап қалады. 

Білгеніңіз жөн
Бөлісу

 

Валюта

KZT

USD

EUR

RUB

Срок в днях

до 100 млн

от 100 млн до 1 млрд

от 1 млрд

до 500 тыс.

от 500 тыс. до 5500 тыс.

от 5500 тыс.

до 400 тыс.

от 400 тыс.  до 4 млн

от 4 млн

до 20 млн

от 20 млн. до 200 млн

от 200 млн

30-90

5,25%

5,50%

5,75%

0,25%

0,35%

0,40%

0,00%

2,50%

3,20%

4,00%

91-120

6,00%

6,25%

6,50%

0,35%

0,45%

0,60%

3,20%

3,80%

5,00%

121-150

6,25%

6,50%

6,75%

0,40%

0,50%

0,60%

3,80%

4,20%

5,00%

151-180

6,75%

7,00%

7,25%

0,50%

0,55%

0,60%

4,30%

4,50%

5,00%

181-270

7,25%

7,50%

7,75%

0,70%

0,80%

0,85%

4,60%

4,80%

5,00%

271-365

7,25%

7,50%

7,75%

0,90%

1,00%

1,60%

5,00%

5,20%

5,50%

366-732

7,50%

7,75%

8,00%

1,10%

1,20%

1,60%

5,60%

5,90%

6,00%

733-1096

7,50%

7,75%

8,00%

1,30%

1,40%

1,60%

6,00%

6,05%

6,10%

 

Валюта

KZT

USD

EUR

RUB

Срок в днях

до 1100 млн

от 100 млн до 1 млрд

от 1 млрд

до 500 тыс.

от 500 тыс. до 5500 тыс.

от 5500 тыс

до 400 тыс.

от 400 тыс.  до 4 млн

от 4 млн

до 20 млн

от 20 млн до 200 млн

от 200 млн

30-90

4,75%

5,00%

5,25%

0,15%

0,25%

0,30%

0,00%

1,50%

1,80%

2,03%

91-120

5,50%

5,75%

6,00%

0,25%

0,35%

0,50%

1,90%

2,50%

3,10%

121-150

5,75%

6,00%

6,25%

0,30%

0,40%

0,50%

2,60%

2,80%

3,10%

151-180

6,25%

6,50%

6,75%

0,40%

0,45%

0,50%

2,90%

3,00%

3,10%

181-270

6,75%

7,00%

7,25%

0,60%

0,70%

0,75%

3,10%

3,12%

3,16%

271-365

6,75%

7,00%

7,25%

0,80%

0,90%

1,50%

3,30%

3,90%

4,23%

366-732

7,00%

7,25%

7,50%

1,00%

1,10%

1,50%

4,80%

5,30%

5,65%

733-1096

7,00%

7,25%

7,50%

1,20%

1,30%

1,50%

5,30%

5,40%

5,65%

 

Валюта

KZT

USD

EUR

RUB

Срок в днях

до 100 млн

от 100 млн до 1 млрд

от 1 млрд

до 500 тыс.

от 500 тыс. до 5500 тыс.

от 55 тыс.

до 400 тыс.

от 400 тыс.  до 4 млн

от 4 млн

до 20 млн

от 20 млн до 200 млн

от 200 млн

30-90

4,75%

5,00%

5,25%

0,15%

0,25%

0,30%

0,00%

0,40%

0,50%

0,60%

91-120

5,50%

5,75%

6,00%

0,25%

0,35%

0,50%

0,50%

0,60%

0,70%

121-150

5,75%

6,00%

6,25%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,70%

151-180

6,25%

6,50%

6,75%

0,40%

0,45%

0,50%

0,70%

0,80%

0,90%

181-270

6,75%

7,00%

7,25%

0,60%

0,70%

0,75%

0,80%

0,90%

0,90%

271-365

6,75%

7,00%

7,25%

0,80%

0,90%

1,50%

0,90%

0,90%

0,90%

366-732

7,00%

7,25%

7,50%

1,00%

1,10%

1,50%

0,90%

0,90%

0,90%

733-1096

7,00%

7,25%

7,50%

1,20%

1,30%

1,50%

0,00%

0,90%

0,90%

0,90%

 

Ставки вознаграждения (% годовых) при досрочном расторжении вкладов в зависимости от фактического срока нахождения денег во вкладе

вид валюты/срок

до 90 дней 

от 91 до 180 дней 

от 181 до 365 дней 

от 366 дней 

KZT

0,00%

0,10%

1,00%

2,00%

USD

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EUR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RUB

0,00%

0,05%

0,50%

1,00%

 
 

Валюта вклада

Базовая ставка вознаграждения, % годовых

Тенге

0,25%

Доллары США

0,00%

Евро

0,00%

Российские рубли

0,10%

 
 
Алматы
Меню